2011. július 26., kedd

!!!Lélektestvér!!!

Ezt nekem is ki kell írnom!
Visszajelzést kaptunk a Lélektestvérről! :D


"A kézirat egy fantasy-regényt tartalmaz, amelynek szóhasználata ugyan a zsidó-keresztény hitvilág nem kanonizált elemeire hajaz, az apokrif írások angyalháborúira emlékeztet, de ez csak külsődlegesség. Valójában a szeretet magánmítoszát hozta létre a szerző, a valóságos időn és téren felülemelkedő abszolút odaadás történetét,apoteózisát. A két „fél-lélek” párhuzamos, majd közös létét, fejlődését, asegítő és akadályozó szellemlények, „angyalok” emberfeletti küzdelmét a kalandregények izgalmasságával vetíti elénk, a valóság és az égi küzdelem ellentmondása mindvégig fenntartja együttérzésünket és kíváncsiságunkat. A csodás képességeik ellenére igencsak esendő és emberszerű angyalok világa csak arra szolgál, hogy a jó győzelme után valamennyien a legemberibb magatartást, a rászorulók segítését, a lelki szegények gyámolítását szolgálják, s ezért a legméltóbb jutalmuk sem lehet más, mint az igencsak emberi szeretet, sőt szerelem. Bármely részlete antológia-darab lehet, az egész kiadása is megfontolandó."

Köszönjük, Accordia kiadó :)

Nincsenek megjegyzések: